XML feedy od dodavatele

V sekci Údržba>Import jsou vypsané všechny importy (XML feedy) od vašich dodavatelů, které jsme vám do e-shopu nahráli. Před samotným spuštěním je doporučujeme ještě upravit. Importy budou fungovat i bez nastavení, ale můžete si zde například nastavit, jaké dostupnosti chcete uvádět, jestli chcete jen položky, které má dodavatel skladem a podobně.

Nastavení importu od dodavatele

Údaje

Každý import obsahuje několik záložek, které je potřeba postupně projít a nastavit. Na hlavní stránce importu vidíte veškeré údaje o importu. Tlačítko Spustit import nespouštějte dříve, než projdete všechny záložky. Po nastavení importu, doporučujeme přepnout import do režimu “náhled”.

Pokud v e-shopu již máte položky od tohoto dodavatele, nespouštějte import (ani testovací režim). Před prvním spuštěním je potřeba položky mezi sebou spárovat. Spárování položek lze na základě EAN kódu, kódu dodavatele nebo kódu položky a musíme to nastavit my.

Režím náhled zpracuje jen prvních 50 produktů, na kterých můžete zkontrolovat výsledek a případně upravit. Protože se pracuje jen s 50ti produkty, tak každý pokus trvá jen pár vteřin, zatímco když by se to spouštělo nad celým katalogem, tak to může trvat třeba hodinu. Až import budete mít nastavený, teprve poté přepněte na “aktivní”.

Dostupnost

Dostupnost

Nastavujete zobrazení dostupnosti na e-shopu. Pokud byste chtěli zobrazit jinou dostupnost než se vám zobrazí v roletce, je potřeba tuto dostupnost vytvořit v sekci /admin/nastaveni/katalog#dostupnosti.

Příklad: Váš dodavatel neuvádí počet dnů u zboží, které nemá skladem. Pro tyto položky můžete nastavit dostupnost “Na dotaz”.

V této sekci můžete také nastavit pro každého výrobce jinou dostupnost.

Odstranění položky

Co se má stát s položkami, které už ve feedu nebudou nastavíte v této sekci. Pokud nastavíte Vyprodat, položky, které ve feedu nejsou a vy je máte skladem, se budou zobrazovat do vyprodání vašich zásob.

Pole

Této sekci věnujte obzlávšť pozornost. Zde je možné si nastavit, jak se budou chovat jednotlivé informace, které dostáváte z XML feedu. Doporučené nastavení je vyznačeno tučně.

Nejčastější zádrhely:

Doplnění popisků produktů - jejich chování nastavíte v sekci Texty. Pokud nastavíte Krátký nebo Dlouhý popis na “jen založit”, texty u produktu se po prvním nahrání feedu nahrajou na kartu produktu a již se nebudou akualizovat. Texty můžete tedy libovolně přepisovat a nemusíte se bát jejich přepsání. Pozor, pokud nastavení změníte na aktualizovat, texty, které jste ručně vytvořili se přepíšou feedem a vaše texty se smažou.

Název varianty - zde pozor na případy, kdy od dodavatele můžete dostávat jiné názvy variant. Např. XXXS a vy používáte 3XS. V takovém případě budete muset varianty spárovat, přepsat a nastavit zde na “jen založit”.

Filtr

V této sekci si lze nastavit jakého výrobce, kategorii nebo od jaké ceny chcete produkty na vašem e-shopu zobrazovat.

Ve většině případů se stává, že chcete na e-shopu zobrazovat jen produkty skladem. U Filtr dostupnost zatrhnete “vybrané dostupnosti” a ponecháte zatrženou jen kolonku “skladem”.

V případě, že dodovatel posílá do feedu i zboží, které není dostupné a již nezlze objednat. Stačí tedy u Filtr dostupnost zatrhnout “vybrané dostupnosti” a odtrhnout dostupnost “nedostupné”.

Pokud dodavatel aktualizuje dostupnost produktů třeba jen 1x za den a vy potřebujete mít jistotu, že produkt je skladem, lze si ve Filtr skladu nastavit minimální sklad. Do kolonky Minimální sklad napíšete číslici (počet kusů u dodavatele), od které se mají produkty k vám do e-shopu importovat. Např. Minimální sklad 5ks - produkty, které mají méně než 5ks se nebudou do e-shopu importovat. Pozor, pokud tuto informaci dodavatel neuvádí ve svém feedu, nic zde nenastavujte.

Ceny

V některých případech se stane, že dodavatel pošle XML, které obsahuje cizí měnu. Zde si ceny můžete přepočítat pomocí kurzu. Stejně tak se často stává, že v XML chybí prodejní, nebo nákupní cena. Pokud ale nějakou cenu feed obsahuje, je možné si zde opět pomocí vzorce cenu k položkám dopočítat.

Parametry a Číselníky

Pokud dodavatel uvádí ve feedu parametry nebo číselníky, je možné je napárovat na ty vaše stávající. Problém však nastává v situacích, kdy dodavatel uvádí jiné hodnoty parametrů/číselníků než uvádíte - např. u vás parametr Barva (hodnota červená), Dodavatel parametr Barva (hodnota red). Tyto hodnoty zatím mezi sebou NElze spárovat a vytvoří se nové hodnoty parametrů.

Názvy

Pokud dodavatel neuvádí v názvu produktu např. značku, nebo parametr, který uvádět chcete, můžete si zde nastavit, z jakých polí lze název produktu nebo i varianty poskládat.

Popis

Pokud dodavatel uvádí jen jeden popis (DESCRIPTION), můžete určit, kde v administraci se má přidadat. Pokud uvádí i krátky i dlouhý popis, můžete tyto popisy sloučit do jednoho.

Nastavení

Pokud jsou ve feedu produkty s variantami a vy je chcete uvádět v eshopu bez variant, můžete zde rozdělit produkty podle parametrů zde vypsaných. Např. pokud máte produkt Tričko XY s variantami Bílá S, Bílá M, Červená S, Červená M, můžete zde zatrhnout aby se varianty rozdělili podle barvy. Produkt by tedy na eshopu byl jako Tričko Bílá (varianty S, M), a další produkt Tričko Červená (varianty S, M).