Výběr procesu balení

Rozhraní expedice podporuje dva různý způsoby práce. Jejich rozhraní je z veklé části stejné, ale výrazně se liší postup práce. Výběr vhodného postupu je dán spíše zbožím a typem skladu. Košíčkový postup je efektivnější a lépe odstraňuje případné lidské chyby, ale nemusí být praktický ve všech skladech.

1) Postupně: jeden skladník řeší jednu objednávku

Zjednodušený postup je velmi rychlý na vysvětlení, protože funguje tak jak by si každý balení objednávky představoval. Skladník vybere objednávku, najde si zboží ve skladu, zabalí a jde na další.

Tento postup je vhodný:

  • při malém počtu objednávek
  • rozměrné zboží nebo malý balící prostor
  • malý sklad
  • pouze 1-2 skladníci

Postup balení je shodný jako u druhé části košíkového postupu. Jediný rozdíl je, že skladník vybírá objednávku k balení ze seznamu místo aby balil podle nasbíraného košíku.

2) Košíčky: část skladníků sbírá zboží ze skladu a část balí

Proces je rozdělený na dvě části:

Sběr zboží k zalabení ze skladu: V první fázi skladník vybere objednávky, které půjde sbírat do skladu a dostane seznam seřazený podle umístění ve skladu - jedním průchodem skladu tak nasbírá několik objednávek a nemusí běhat tam a zpátky. Nasbírané produkty odloží na určené místo a odklepne v systému nasbírání. Podrobnější postup najdete na stránce košíky.

Zabalení zboží: Balič vezme košík s nasbíranými produkty objednávky, pípne jeho kód. Napípá položky jak je vkládá do krabice, zváží balíky, vytiskne+nalepí štítky a jde na další objednávku. Podrobnější postup najdete na stránce balení.

Jestli budou skladníci specializovaní každý na jednu část nebo jestli splní první část a rovnou přejdou na druhou už záleží na nastavení procesů ve skladu.