Import a Export

Import zboží

Do e-shopu můžeme dávkově naimportovat vaše zboží, aby se vám ušetřilo maximum práce. Neomezujeme se přitom jen na kódy zboží a ceny, ale je možné importovat prakticky všechna data. Pokud tedy máte napříkald ceník od dodavatele, můžete nám ho poskytnout a my ho obratem do e-shopu nahrajeme.

Přitom je ale nutno splnit několik požadavků na importovaný dokument:

 • Dokument musí být v elektronické podobě a snadno zpracovatelný (obvykle například není možné importovat z PDF)
 • Musí mít jednoznačnou strukturu
  • v případě XML formátu jasně strukturovaná data
  • v případě tabulky v ideálním případě mít na každém řádku jednu položku a v každém sloupci jednu vlasnost
 • Položky musí být jednoznačně určeny – například podle kódu zboží, v horším případě podle názvu.

Obvyklé formáty souborů pro import: XML, XLSX, XLS, CSV

Import a Export zboží

Pomocí sekce Import a Export lze provádět v e-shopu hromadné úpravy produktů, kategorií, parametrů, cen nebo dostupností, a to napříč kategoriemi. Při exportu dat z e-shopu nesmi chybět základní data, podle kterých se bude při importu párovat. Tzn. že pokud chcete změnit pouze dostupnost, nebo cenu u produktů, je potřeba vyexportovat i unikátní ID zboží/položky, nebo kód zboží, podle kterého můžeme položky mezi sebou spárovat.

Export

V případě, že potřebujete upravit hromadně zboží, varianty, nebo exportovat ceník pro vašeho dodovatele, může tak učinit pomocí sekce Export.

Zboží

V sekci Údržba/Export v záložce Zboží se vám zobrazí sloupce s parametry, které lze vyexportovat.

Není nutné exportovat všechny sloupce, která jsou zobrazeny. Čím víc sloupců necháte zaškrtnutých, tím více budete mít zobrazených dat v Excelu. Důležité pro vás je export sloupců, které chcete změnit – např. Název, Kód dodavatele, Cena apod. a samozřejmě nesmí chybět sloupec s parametrem, podle kterého je možné položky zpět napárovat (pomocí Importu) – tedy např. Kód zboží, ID zboží apod.

Formát souboru

Předvyplněný formát XLSX – Excel 2007

Volby exportu

Můžete určit, zda chcete exportovat veškeré zboží, nebo jen konkrétní kategorii, výrobce, nebo dodavatele. Zde si můžete určit, zda chcete exportovat všechny produkty, nebo jen aktivní zboží (tedy ne vyprodané apod). Lze také exportovat pouze zboží aktivní pro velkoobchodní zákazníky (VO aktivní) a naopak zboží, které není aktivní pro VO zákazníky (bez VO aktivní).

Kategorie

Pokud chcete změny provést jen v určité kategorii, nebo podkategorii, lze vybrat jen danou kategorii.

Výrobce a Dodavatel

Pokud chcete změny provést jen u jednoho výrobce nebo dodavatele. *nejde zaškrtnout víc výrobců?

Parametry

V sekci parametry můžete vybrat parametry zboží, které se mají společně s daty exportovat.

Varianty

V sekci varianty můžete zvolit, zda se mají exportovat i varianty produktů.

Skladové pozice

V sekci skladové pozice můžete vybrat, z kterého skladu se mají položky exportovat??

Varianty

Další záložkou jsou varianty. V záložce Varianty, lze exportovat pouze varianty produktů. Stejně jako při exportu zboží, ani při exportu variant by neměly chybět základní data, podle kterých se bude při importu párovat (kód, kód zboží).

Formát soubor

 • XLSX - Excel 2007 (doporučený pro import)
 • XLS - Excel 97
 • CSV - text oddělený středníky
 • HTML tabulka

Volby exportu

Můžete určit, zda chcete exportovat veškeré zboží, nebo jen konkrétní kategorii, výrobce, nebo dodavatele. Zde si můžete určit, zda chcete exportovat všechny produkty, nebo jen aktivní zboží (tedy ne vyprodané apod). Lze také exportovat pouze zboží aktivní pro velkoobchodní zákazníky (VO aktivní) a naopak zboží, které není aktivní pro VO zákazníky (bez VO aktivní).

Kategorie

Pokud chcete změny provést jen v určité kategorii, nebo podkategorii, lze vybrat jen danou kategorii.

Výrobce a Dodavatel

Pokud chcete změny provést jen u jednoho výrobce nebo dodavatele.

Kategorie

V záložce Kategorie, lze exportovat pouze kategorie e-shopu (strom kategorií). Stejně jako při export zboží, ani při exportu kategorií by neměly chybět základní data, podle kterých se bude při importu párovat (ID kategorie)

V dalších záložkách můžete vyexportovat také Uživatelé, nebo ceník pro vašeho dodovatele. Jakmile provedete ve vyexportovaném souboru úpravy, je potřeba tento soubor zpět nahrát do e-shopu pomocí sekce Import.

Import

Stejně jako u Exportu máte v této sekci několik kategorií. Exportovali jste varianty, nebo zboží? Nebo vám váš dodavatel zaslal ceník, nebo produkty pomocí CSV, XLS apod? Je potřeba tedy přejít v Importu do k tomu určené kategorie a nahrát zvolený soubor.

Co znamenají konkrétní údaje ve sloupcích

Jak už jsme psali výše, není potřeba vždy exportovat/importovat všechny sloupce, které jsou v záložce zobrazeny. Vždy importujte jen to, co jste změnili, nebo potřebujete nahrát a zároveň sloupce, které jsou potřeba k identifikaci mezi položkami (ID položky, nebo kód zboží).

ID zboží

 • interní neměnný unikátní identifikátor zboží, podle kterého se dá párovat.
 • Slouží pouze pro import a export
 • Určuje ho e-shop
 • Můžete ho vidět v URL

ID položky

 • interní neměnný unikátní identifikátor zboží, podle kterého se dá párovat
 • nelze jej nikde vidět

Kód zboží

 • Interní unikátní identifikátor zboží, který automaticky vznikne při vytvoření produktu/varianty. V e-shopu ho naleznete nad kódem dodavatele a je vždy označen písmenem P. Udává počet produktů a variant v administraci.

ID kategorie

 • interní neměnný unikátní identifikátor kategorie, podle kterého se dá párovat
 • Slouží pouze pro import a export
 • Určuje ho e-shop
 • Můžete ho vidět v URL