Kategorie a podkategorie

Základní strom katalogu

Slouží pro rychlou navigaci. Zelená složka je aktivní kategorie, červená neaktivní (nezobrazuje se). Kliknutím na složku zobrazí podkategorie, kliknutím na název kategorie přejdete do detailu dané kategorie.

Přehled kategorií a podkategorií

Nové kategorie a podkategorie se vždy vytvářejí na záložce podkategorie. Záložka vždy zobrazuje podkategorie konkrétní kategorie, kde se aktuálně nacházíte. Pokud se nacházíte na nejvyšší úrovni katalogu, vidíte tzv. hlavní kategorie.

Zobrazení podkategorií

Výrazy kategorie nebo podkategorie jsou stejné. Jedná o pojmenování dle zvyklostí.

Vytvoření nové kategorie

Pro přidání nové kategorie klikněte na tlačítko přidat a kategorii pojmenujte. Podkategore se zařadí opět do stejné části stromu, kde se právě nacházíte.

Alias kategorie

Speciální typ kategorie je alias kategorie. Můžete pomocí něho zrcadlit kategorii. Umístit kopii kategorie včetně jejich produktů na jiné místo v rámci katalogu e-shopu. Kategorie a alias kategorie pak budou vždy obsahovat stejné produkty.

Pro přidání nového aliasu kategorie klikněte na tlačítko přidat alias, v dialogu zvolte kategorii, kterou chcete zrcadlit. Alias kategorie se zařadí opět do stejné části stromu, kde se právě nacházíte.