Tpltest

Pro snadnější a bezpečnější úpravu šablon eshopů se používají testovací verze šablon. Testovací verzi šablony včetně přístupu Vám poskytneme na základě požadavku nahlášeného přes sekci Podpora. Testovací verze šablony běží na adrese ve formátu ****.tpltest.cz

Jakékoliv úpravy, které budete chtít provádět ve svých šablonách, je možné udělat a otestovat v testovací verzi. Po té, co s nimi budete spokojeni, je můžete velmi jednoduše nahrát do ostré verze Vaší šablony.

Editor šablony

Editor k šabloně naleznete na adrese http://***.tpltest.cz/admin/layout/.

Šablona

Slouží k editaci souborů. Vlevo v seznamu souborů vyberete soubor k editaci. Editaci uložíte tlačítkem Uložit.

Soubory

Slouží pro správu souborů.

Verze

V této části provádíte aktualizace testovací šablony, potvrzování vašich změn, uložení a nahrávání do ostré verze šablony. Podrobnější informace najdete níže v části Postup editace.

FTP

Slouží k nastavení FTP přístupu k šabloně.

Postup editace

Vždy, když provedete nějaké změny, je nutné je potvrdit s komentářem. Toto potvrzování slouží k zabezpečení nechtěných změn. Všechny změny jsou tak dokumentované k rychlému nalezení případných problémů.

Doporučujeme vždy provádět změny Vašich šablon jako celek. To znamená, že pokud chcete změnit tři různé nesouvisející věci, zaznamenávejte je do historie jednotlivě.

Změněné soubory

Zde se objeví červeným písmem seznam souborů, které se mohly v průběhu vaší editace změnit.

Doporučuji změny dělat související. To znamená, že jakmile upravíte soubory kvůli jedné změně, co chcete udělat, proveďte okamžitě následující krok Zapsat změny do historie.

Zapsat změny do historie (commit)

Pokud existují nějaké změny souborů, v této časti je můžete tzv. potvrdit a zaznamenat do historie.

Napíšete komentář do kolonky Popis změn a uložíte tlačítkem Commit.

Změny se potvrdí, ale ještě stále nejsou v Ostré verzi šablony.

Jakmile provedete všechny změny, které chcete v šabloně udělat, můžete vše najednou odeslat pomocí kroku Odchozí změny.

Příchozí změny (pull)

Zde se mohou objevit červeným písmem informace o příchozích změnách šablony. Může se tak stát, když například na šabloně budete pracovat Vy (klient) a zároveň někdo další (kóder Simplia). Aby nedocházelo k vzájemnému přepisování, tak je zde informace o tom, že někdo upravil šablonu a je nutné změny nahrát do testovací verze, aby došlo ke sjednocení.

V případě, že zde budou nějaká hlášení o změnách svítit, je nutné změny stáhnout tlačítkem Stáhnout.

Pokud nejsou žádné příchozí změny, svítí zde zelené hlášení: Žádné příchozí změny – testovací šablona je aktuální.

Odchozí změny (push)

Zde se objeví červeným písmem červené hlášení o potvrzených změnách šablony (ty které jste zaznamenaly do historie pomocí Commit). Pokud tak svítí změny, je nutné je odeslat pomocí tlačítka Odeslat.

Pokud nejsou žádné odchozí změny, svítí zde zelené hlášení: Žádné neodeslané změny.

Ostrá verze

Jakmile budou odeslány změny, můžete provést aktualizaci Ostré verze pomocí tlačítka Zveřejnit změny.

Vaše šablona eshopu bude změněna.

Twig (doporučení)

Šablony eshopů jsou psány v jazyce HTML a jazyku Twig. Twig slouží k vytvoření funkčnosti v šablonách – například vypisování zboží, podmínky pro zobrazování atd. Tento jazyk je velmi intuitivní, nicméně začátečník by se s ním měl seznámit v dokumentaci na adrese http://twig.sensiolabs.org/.