Řazení produktů v kategorii

Jak na řazení produktů

V kategorii pod zeleným tlačítkem Sloupce, zatrhněte tyto dva parametry - Priorita a Pořadí (viz video)

Priorita

Každému produktu můžete přiřadit jednotlivou prioritu. Čím větší číslo, tím větší priorita zboží. Např. Zboží s prioritou 2 bude mít větší prioritu než zboží s prioritou 0, nebo 1. Defaultně jsou všechny produkty nastaveny na prioritě 0.

Pořadí

Pořadí se určuje číslem 0 až 2000. Čím nižší číslo, tím výše je zboží umístěno ve výpisu. Defaultně je nastaveno u všeho na hodnotu 100. Tzn, že pokud nastavíte některému zboží hodnotu např. 99, bude se ve výpisu vypisovat dříve, než ostatní.

Tyto parametry můžete dále kombinovat s nastavením, které si vytvoříte zde:

Nastavení > Katalog (/admin/nastaveni/katalog ) lze určit pořadí vypisovaných produktů pomocí parametrů Zboží (1.), Zboží (2.) atd. v sekci Řazení.

Řazení dle:

Kategorie - zboží se na výpisu začne řadit dle pořadí kategorií v administraci.

Dostupnost vzestupně - zboží se na výpisu začne řadit dle dostupnosti. Nejdříve se bude zobrazovat zboží skladem.

Od nejnovějších - zboží se na výpisu začne řadit od nejnovějších produktů po nejstarší

Ruční řazení - zboží se na výpisu začne řadit podle pořadí, které jste určili na výpisu položek (0 až 2000)

Nastavení může vypadat např. takto: V případě takového nastavení se budou vypisovat položky následovně:

  1. Nejdříve se vypíšou položky, které mají nastavenou prioritu 2, budou seřazené dle Kategorie a mají dostupnost Skladem

  2. Poté se vypíšou položky, které mají nastavenou prioritu 1, budou seřazené dle Kategorie a mají dostupnost Skladem

  3. Jako posledně se vypíšou produkty, které nemají nastavenou žádnou prioritu, budou seřazené dle kategorie a mají dostupnost Skladem.

Znázorněno také na obrázku:

Doporučujeme nastavit prioritu na první místo. Zboží s vyšší prioritou tak bude vždy nadřazené nad ostatní pravidla. Díky tomu se bude ve výpisu zobrazovat vždy jako první.

Situace, kdy potřebujete změnit řazení:

Příslušenství chci vypisovat na konci kategorie

Nastavíte řazení dle Kategorie (zboží se začne vypisovat dle toho, jak jdou v administraci za sebou kategorie, tzn. pokud máte kategorii s příslušenstvím poslední, zboží z této kategorie bude na posledním místě)

Chci upřednostnit některé zboží, které mám nyní v akci apod.

V kategorii u tohoto zboží nastavte Prioritu např. 2. Toto zboží se objeví jako první ve výpisu kategorie a to v případě, že budete mít v Nastavení Prioritu na prvním místě.