Automatické pozice v regálu

Cílem automatických pozic je zjednodušit orientaci ve skladu pomocí definovaných pravidel pro uskladnění zboží.

Členění skladu

Skladové položky jdou členit v několika úrovních:

  • Sklad (aktuálně lze mít pouze jeden)
  • Regál (fyzicky odpovídá například místnosti)
  • Pozice (filtr dle pravidel)

Tvorba pozic

Při vytvoření definujete název (ideálně podle šachovnice skladu – třeba „A1“) a popis (měl by stručně vystihnout pravidlo a bude se tisknout na cedule regálů). Po vytvoření kliknete na ikonku upravit a můžete nastavit pravidla pozice. Ta jdou kombinovat mezi výrobci a kategoriemi. Pravidla pro kategorie vždy platí pro „vybranou kategorii a její podkategorie“

  • Vybraní výrobci ve vybraných kategoriích
  • Vybraní výrobci ve všech kategoriích
  • Všichni výrobci ve vybraných kategorií

Kromě pravidel je důležité pořadí pozic (řádek jde chytnout a přesunout). Když se pak hledá, do jaké pozice položka v regálu patří, jde se odshora a první odpovídající pravidlům se zastaví. Je proto vhodnější mít nahoře ta nejkonkrétnější pravidla a dole ta nejobecnější pravidla. Pravidla se budou už při vytváření bránit, aby se příliš nekřížila – například není možné jedné pozici nastavit pravidlo „Všichni výrobci v kategorii Kočárky“ a druhé „Všichni výrobci v kategorii Kočárky/Sportovní kočárky“. Protože by ale nebylo možné pozice rozumně nadefinovat, tak menší křížení systém dovolí a hlídá hlavně zjevné duplicity.

Praktické využití

Automatické pozice nepřidávají žádnou práci skladníkům – fungují zcela samostatně. Je proto vhodnější raději vytvořit pro dva výrobce dvě pozice, než je slučovat do jedné.

Aktuálně lze skladovou pozici vidět například v detailu skladu položky (karta v detailu zboží, lupička v objednávce, hledání v hlavičce apod) nebo v seznamu položek pro expedici.

POZOR: Pozice fungují jinak než regály. Pokud se naskladní položka do regálu, je tento pohyb evidován a je jasné, že byla konkrétní položka umístěna do tohoto regálu. Automatické pozice jsou pouze „filtrem“. Pokud se definují pravidla a podle nich se zboží uloží do skladu pod cedulky a později se pravidla změní, tak se původní stav nikde neuchová a zboží se musí jedině fyicky přesunout (nebo změnit cedulky).