Datové schéma PowerBI

admin

Název sloupce Popis Datový typ
id Int64
name String

call

Název sloupce Popis Datový typ
connected Boolean
date Datetime
day String
hour Int64
incoming Boolean
length Int64
line_id Int64
month String
order_date Datetime
phone_number String
quarter String
topic String
week String
weekday Int64
weekday_hour String
year String
year_month String
year_quarter String
year_week String

call_line

Název sloupce Popis Datový typ
id Int64
name String

customer

Název sloupce Popis Datový typ
city String
country String
date Datetime
domain String
email String
id String
latitude Double
latitude_10km Double
latitude_3km Double
location String
location_approx String
longitude Double
longitude_10km Double
longitude_3km Double
marketing_channel String
name String
phone String
postal_code String
register String
store String
track_campaign String
track_device String
track_first_campaign String
track_first_source String
track_first_source_site String
track_keyword String
track_source String
track_source_site String
year_month String

email

Název sloupce Popis Datový typ
address String
admin_id Int64
closed_date Datetime
closed_day String
closed_hour Int64
closed_month String
closed_quarter String
closed_week String
closed_weekday Int64
closed_weekday_hour String
closed_year String
closed_year_month String
closed_year_quarter String
closed_year_week String
date Datetime
day String
deleted Boolean
hour Int64
incoming Boolean
language String
mailbox_id Int64
month String
quarter String
topic String
week String
weekday Int64
weekday_hour String
year String
year_month String
year_quarter String
year_week String

invoice

Vystavené účetní doklady (faktury, dobropisy, storna). Aktualizováno průběžně se zpožděním cca 5-15 minut.

Název sloupce Popis Datový typ
code String
customer String
customer_type Typ zákazníka (retail/wholesale) String
date Datetime
day String
delivery String
delivery_free Doprava zdarma (true/falce) Boolean
delivery_price Fakturovaná cena dopravy Double
domain String
hour Int64
id String
margin Double
marketing_channel String
month String
order_date Datetime
order_id String
parent_invoice String
payment String
quantity Int64
quarter String
register String
store String
total Double
total_cost Double
total_profit Double
track_actions Int64
track_campaign String
track_device String
track_first_campaign String
track_first_source String
track_first_source_site String
track_keyword String
track_returning String
track_searches Int64
track_since_first Int64
track_source String
track_source_site String
track_visit_length Int64
track_visits Int64
type String
user_id String
week String
weekday Int64
weekday_hour String
year String
year_month String
year_quarter String
year_week String

invoice_item

Položky účetních dokladů. Aktualizováno průběžně se zpožděním cca 5-15 minut.

Název sloupce Popis Datový typ
cost Double
invoice String
item_id String
margin Double
name String
price Double
quantity Int64
quantity_abs Int64
quantity_return Int64
quantity_sell Int64
return_index Int64
total Double
total_cost Double
total_profit Double

item

Položky v katalogu (pouze pro účely vazeb mezi fakturami a katalogem). Aktualizováno jednou za 24 hodin

Název sloupce Popis Datový typ
id String
product_id String
variant_id String

mailbox

Název sloupce Popis Datový typ
id Int64
name String

product

Produkty v katalogu. Aktualizováno jednou za 24 hodin

Název sloupce Popis Datový typ
active Zboží je viditelné na webu Boolean
available Zboží je skladem k dispozici (dostupno bez ohledu na sklad) Boolean
brand Název výrobce String
category Název nejvyšší kategorie String
code Kód zboží String
code2 Kód dodavatele zboží String
cost Skladová cena bez DPH Double
created Datum založení zboží Datetime
created_year Rok založení zboží String
ean EAN zboží String
first_invoice Datum prvního vystavení faktury na zboží Datetime
first_storage Datum prvního naskladnění zboží Datetime
first_storage_year Rok prvního naskladnění zboží String
id Interní ID zboží String
in_stock Zboží je skladem k dispozici (zohledňuje rezervace) Boolean
last_invoice Datum posledního vystavení faktury na zboží Datetime
last_storage Datum posledního skladového pohybu zboží Datetime
margin Marže (%) Double
margin_future Budoucí marže (%) z nákupní ceny Double
min_stock Minimální sklad Int64
name Název zboží String
price Cena po slevě bez DPH Double
price_purchase Nákupní cena bez DPH (vyplněná v administraci) Double
profit Zisk na jednom kusu (prodejní cena - skladová cena) Double
reserved Počet kusů v rezervaci Int64
since_created Počet dní od vzniku zboží Int64
since_last_invoice Počet dní od poslední faktury zboží Int64
stock Počet kusů skladem (bez zohlednění rezervací) Int64
stock_available Počet kusů skladem (odečtené rezervace) Int64
stock_turnover_days Skladová obrátka (dny) - aktuální stav skladu / průměrné denní prodeje za poslední rok = kolik dní bude trvat prodat aktuální zásobu Int64
stock_turnover_weeks Skladová obrátka (týdny) - aktuální stav skladu / průměrné týdenní prodeje za poslední rok = kolik týdnů bude trvat prodat aktuální zásobu Int64
subcategory Název druhé nejvyšší kategorie String
subsubcategory Název třetí nejvyšší kategorie String
supplier Název dodavatele String
total_cost Hodnota skladových zásob ve skladové ceně Double
total_price Hodnota skladových zásob v prodejní ceně po slevě bez DPH Double
total_price_purchase Hodnota skladoých zásob v nákupní ceně Double
total_profit Zisk na všesch skladových zásobách ((prodejní cena - skladová cena) * počet kusů skladem) Double

variant

Varianty v katalogu. Aktualizováno jednou za 24 hodin

Název sloupce Popis Datový typ
active Varianta je viditelné na webu Boolean
available Varianta je skladem k dispozici (dostupno bez ohledu na sklad) Boolean
code Kód varianty String
code2 Kód dodavatele varianty String
cost Skladová cena bez DPH Double
ean EAN varianty String
id Interní ID varianty String
in_stock Varianta je skladem k dispozici (zohledňuje rezervace) Boolean
margin Marže (%) Double
margin_future Budoucí marže (%) z nákupní ceny Double
min_stock Minimální sklad Int64
name Název varianty String
price Cena po slevě bez DPH Double
price_purchase Nákupní cena bez DPH (vyplněná v administraci) Double
profit Zisk na jednom kusu (prodejní cena - skladová cena) Double
reserved Počet kusů v rezervaci Int64
stock Počet kusů skladem (bez zohlednění rezervací) Int64
stock_available Počet kusů skladem (odečtené rezervace) Int64
stock_turnover_days Skladová obrátka (dny) - aktuální stav skladu / průměrné denní prodeje za poslední rok = kolik dní bude trvat prodat aktuální zásobu Int64
stock_turnover_weeks Skladová obrátka (týdny) - aktuální stav skladu / průměrné týdenní prodeje za poslední rok = kolik týdnů bude trvat prodat aktuální zásobu Int64
total_cost Hodnota skladových zásob ve skladové ceně Double
total_price Hodnota skladových zásob v prodejní ceně po slevě bez DPH Double
total_price_purchase Hodnota skladoých zásob v nákupní ceně Double
total_profit Zisk na všesch skladových zásobách ((prodejní cena - skladová cena) * počet kusů skladem) Double